YOUR CHOICE FOR STAINLESS
YCommerce
shadow

Kalite Politikası

"Kalite Politikası", iş anlayışımız temelinde yönetim tarafından yürürlüğe konulur. Müşterilerimizin memnuniyetini sağlamak amacıyla, operasyonel kalitemizi optimize etmek için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürekli olarak iyileştiriyoruz. Temel ilkelerimiz aşağıda sıralanmıştır:

KALİTE ODAKLI, MÜŞTERİ ODAKLI

 

 

LABORATUVAR POLİTİKASI

Her zaman şeffaf inceleme ve inceleme yöntemiyle ilerledik.

Objektif
Profesyonel
Bağımsız
Hizmet
shadow

HİZMET VE TALEP POLİTİKASI

GİRİŞ
SINIRLI GARANTİ
YC INOX SORUMLULUKLARI
MÜŞTERİNİN SORUMLULUKLARI
DOKÜMANTASYON
HURDANIN ELDEN ÇIKARILMASI
NAKLİYE, BOŞALTMA, İADE POLİTİKASI
HAMMADDE UYGUNSUZLUĞU
İŞLEME YÜZEYİ
PAS VE LEKE POLİTİKASI
BOYUT
YÜZEY KOŞULLARI (ŞEKİL) – GENEL
YÜZEY KOŞULLARI (ŞEKİL) – YASSI MAMÜL
YÜZEY KOŞULLARI – UZUN ÜRETİM
DÜZLÜK / KENAR DALGASI
TERMAL KESME KAYNAKLI KUSUR
KAYNAK BÜTÜNLÜĞÜ
MARKALAMA
İKİNCİ KALİTE ÜRÜNLER
REFERANSLAR
SEÇ POLİTİKASI
LABORATUVAR POLİTİKASI
KALİTE POLİTİKASI
GİRİŞ
 • YC INOX müşterilerine üzerinde mutabakat sağlanan standartlara ve spesifikasyonlara uygun ürünler sunmayı taahhüt etmektedir.
 •       YC INOX'ın müşteri ihtiyaçlarının geliştirilmesine ilk aşamadan itibaren dahil olması ve bu ihtiyaçların YC INOX organizasyonu bünyesinde iletilmesi müşteri memnuniyetine ulaşmasında büyük önem taşır. [1]
 •     Bu genel talep politikası YC INOX'un tesislerinde üretilen tüm ürünleri kapsar. Ortaya çıkabilecek her durumu kapsaması amaçlanmamıştır.
 •          Bu genel talepler politikası bildirimde bulunulmaksızın değiştirilebilir.
 •          Bir talep gönderilirken yalnızca en güncel sürüme başvurulmalıdır.
 •       Güncel sürüm doğrudan YC INOX Kalite Güvence Departmanından veya web sitesinden edinilebilir.

 

SINIRLI GARANTİ
 • YC INOX herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir. YC INOX, zımni pazarlanabilirlik garantilerinden ve belirli bir amaca uygunluk gibi diğer tüm zımni garantilerden feragat etmektedir ve bunlar bu tür garantiler bu sözleşme kapsamına dahil değildir.
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu yurtdışı için varış tarihinden itibaren ve yurtiçi için malzeme alım tarihinden itibaren 365 gün ile sınırlıdır.
 • YC INOX, burada açıklanan veya bahsedilen ürünlerin pazarlanabilir kalitede olduğunu ve malzeme açısından YC INOX tarafından yazılı olarak kabul edilen spesifikasyonlara uygun olduğunu garanti etmektedir.
 • Bu sözleşme kapsamında satılan ve kötüye kullanılan, yanlış kullanılan veya yanlış şekilde tasarlanmış veya bakımı yapılmış ekipmanlarda işlenen ürünler veya Müşterinin burada satılan ürünler için sipariş verdiği tarihte Müşteri tarafından YC INOX'a yazılı olarak bildirilmemiş herhangi bir nükleer uygulamada kullanılan ürünler açısından herhangi bir açık veya zımni garanti vermemektedir.
 • Garanti kapsamındaki ürünler için YC INOX ilgili malzemenin değeri kadar sorumluluk kabul edecektir. YC INOX yetkisiz talepleri / maliyetleri dikkate almayacaktır.
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu aşağıdaki ifadede belirtilenlerle sınırlıdır ve işçilik masrafları veya diğer doğrudan veya dolaylı masraflar YC INOX ve müşteri arasından mutabakata tabi olacaktır.

YC INOX SORUMLULUKLARI

 • YC INOX tarafından temin edilen malzemenin bir siparişin gerekliliklerini karşılamaması halinde talep uygun YC INOX temsilcisine gönderilmelidir.
 • Tüm talepler yayınlanan politikalar, endüstri standartları, mevcut spesifikasyonlar, sözleşmeler ve satın alma şartnamelerine uygun şekilde teknik açıdan değerlendirilecektir.
 • YC INOX, YC INOX'un takdirine bağlı olarak uygun olmayan tüm malzemeler için değiştirme, yeniden işleme, tasnif etme veya müşteri lehine kredi sağlama hakkını saklı tutar.
 • Numunelerin alınması ve gerçekleştirilecek değerlendirmenin ardından gereken şekilde elden çıkarılacaktır.
 • Talep incelendikten ve YC INOX tarafından bir karara varıldıktan sonra talep numarası düzenlenecek veya gerekiyorsa talep reddi yazısı gönderilecektir.

 

 

 

 

 

MÜŞTERİ SORUMLULUKLARI
 •          Müşteri YC INOX temsilcisini mümkün olan en kısa süre içinde bilgilendirmelidir. [3] [4] [5] [6]
 •          Bir talebi etkin bir biçimde değerlendirmek ve işlemek için YC INOX talebi tam olarak soruşturma hakkını saklı tutar.
 •          Bu, talebi etkileyen müşterinin tesisinin ziyaret edilmesini ve proseslerin incelenmesini içerebilir.

 

 

DOKÜMANTASYON
 • YC INOX tarafından feragat edilmediği takdirde her talep için durumun temsili bir örneği, durumun yanında boyut referansı ile birlikte dijital fotoğraflar veya bir video gereklidir.
 • Tüm talepler minimum gerekli bilgi ile iletilmelidir (Talep Formu).
 • Reddedilen tüm malzemelerde satın alma emri numarası, YC INOX'un Sipariş numarası, fatura numarası, derece, boyutlar, döküm numarası ve orijinal ağırlık doğru şekilde belirtilmelidir. En etkili yöntem müşteri tarafından reddedilen ürüne karşılık gelen muayene sertifikasının bir kopyasının eklenmesidir.
 • Kusur kanıtı kusurlu malzemenin temsili bir numunesini ve kusurlu ürünün net bir fotoğrafını içerir. Numune ürünün durumunu ve döküm numarasını net bir şekilde belirtmelidir.
 • Ürüne ait kusurun yeri net bir şekilde belirtilmelidir (ör. kenar, orta, üst, alt).
 • Kusurun ürünün ömrü içinde (alındığı anda, işleme öncesinde veya sonrasında) fark edilmesi halinde.
 • Talep nedeninin tüm ayrıntıları verilmelidir. Bu, kusurun bir açıklamasını, etkilenen ürünün ağırlığını veya uzunluğunu ve reddedilecek ürünün miktarını içermelidir.
HURDANIN ELDEN ÇIKARILMASI
 • YC INOX'tan önceden onay alınmaksızın hiçbir malzeme hurdaya çıkarılamaz.
 • Reddedilen ürünlerin elden çıkarılması konusunda YC INOX ve müşteri arasında mutabakata varılmalıdır. [3] [4]
NAKLİYE, BOŞALTMA, İADE POLİTİKASI
 • Tüm sevkiyatlar için müşteri alındığı anda ve boşaltma sırasında malzeme durumunun muayenesinden ve belgelendirilmesinden sorumludur. Herhangi bir uygunsuzluk sevkiyatla birlikte alınan tüm evraklara kaydedilmelidir.
 • Nakliye veya sevk hasarları ile ilgili talepler yurtdışı için malzeme alınma tarihinden itibaren yedi (7) gün ve yurtiçi için malzeme alınma tarihinden itibaren iki (2) gün içinde kabul edilecektir.
 • Bu taleplerle birlikte nakliye veya yükleme/boşaltma sırasında meydana gelen hasarın tüm ayrıntıları ve malzemenin fotoğrafları (YC INOX ambalajı dahil) gönderilmelidir.
 • Müşteri talep çözümlenirken malzemenin depolanmasından ve başka kusurlara karşı korunmasından sorumludur.
 • Malzemenin YC INOX'a iade edilmesi gereken durumlarda uygun YC INOX temsilcisi ile iletişime geçilmelidir.

 

 

 

 

 

HAMMADDE UYGUNSUZLUĞU
 • YC INOX, malzemenin kimyasal veya mekanik özelliklerinin müşteri satın alma emrinde belirtilen gerekliliklerinin dışında olması şartı ile hammadde hatasından kaynaklı müşterinin fabrikasyon gerekliliklerini karşılamayan ürünleri yenisiyle değiştirecek veya bedelini müşteri lehine alacak olarak değerlendirecektir.

 • YC INOX buruşmaya vb. neden olan uygun olmayan müşteri fabrikasyonu veya prosesleri ile ilgili hammadde hatalarından sorumlu olmayacaktır.

İŞLEME YÜZEYİ
 • Müşteri siparişinde aksi belirtilmedikçe, bantların ve levhaların üst yüzeyi veya kangal ürünlerin dış yüzeyi ana yüzey olarak kabul edilir. [12]
PAS VE LEKE POLİTİKASI
 • YC INOX nedenini belirlemek için tüm pas ve leke taleplerini değerlendirecektir. YC INOX, müşterinin tesisindeki uygun olmayan depolama veya sevk işlemleri ile ilişkili pas veya leke taleplerini kabul etmeyecektir.
 • Bu talep politikasına göre sorumluluk malzeme yüzeyindeki çukurcuk korozyonlar veya başka yüzey uygunsuzluklarına neden olan pasla sınırlıdır.
 • Talepler nakliye ve depolama koşullarının incelenmesine tabidir.
 • YC INOX ürünleri kuru yerlerde depolanmalı ve su, yağlar ve diğer sıvıların neden olduğu yüksek nem ve yüzey kontaminasyonlarından korunmalıdır.
 • Ürünlerin üzerindeki müşterinin sınırlandırılmasını istediği veya pas önleyicilerin kullanılmasına izin vermediği pas ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Müşteri tarafından halihazırda üretilmiş veya başka bir yere sevk edilmiş ürünlerin üzerindeki pas talepleri YC INOX tarafından soruşturmaya tabi tutulacaktır.
 • YC INOX pas önleyici özellikleri bozan işleme veya sevk işlemlerine tabi tutulan ürünlerin üzerindeki pastan sorumlu olmayacaktır.

 

 

 

BOYUT
 • Boyut gereklilikleri, üretimden önce YC INOX tarafından yazılı olarak kabul edilen müşteri spesifikasyonlarına veya satın alma emrine göre ve/veya geçerli uluslararası spesifikasyonlara (ASTM, EN vb.) uygun olacaktır. [2]
 • Ancak, YC INOX, ürünün sunulması ile ilgili sözleşmenin YC INOX tarafından sipariş kabul edilmeden önce yazılı olarak onaylanması halinde ürünü müşteri tarafından belirtilen toleranslar içinde sunacaktır.

 

 
YÜZEY KOŞULLARI (ŞEKİL) - GENEL
 • YC INOX'un bu talep politikasına göre sorumluluğu yürürlükte olan uluslararası standardın gerekliliklerini karşılamayan yüzey koşulları ile sınırlıdır.
 • Müşteri gerekliliklerinde bu standartları aşan bir ürün talep ediliyorsa YC INOX yazılı olarak malzemeyi müşterinin gerekliliklerine uygun şekilde sunmayı kabul etmelidir.
 • Ürünün uluslararası spesifikasyonları (ASTM, EN vb.) veya YC INOX tarafından yazılı olarak taahhüt edilen özellikleri karşılamaması halinde şekil kusurları talepleri dikkate alınacaktır.
 • Yüzey koşulu kusurları ile ilgili talepler nakliye veya depolama sırasında meydana gelen hasarların incelenmesine tabidir.
 • Müşteri tarafından halihazırda üretilmiş veya başka bir yere sevk edilmiş yüzey koşulu kusurları talepleri YC INOX tarafından soruşturmaya tabi tutulacaktır.
 • YC INOX aşağı akış operasyonlarında işlenmiş ve denetlenmiş malzeme üzerinde son kullanıcıda saptanan görünür kusurlarla ilgili talepleri dikkate almayacaktır. Bu kusurlar boyutları, hadde izlerini, pullanmayı veya diğer yüzey sorunlarını içerebilir.

YÜZEY KOŞULLARI(ŞEKİL) - YASSI MAMÜL
 • Haddeleme prosesine özgü hafif yüzey kusurlarına izin verilir. Ürünler rulo olarak teslim edildiğinde kısa rulo uzunluklarının çıkarılamaması nedeniyle bu kusurların derecesinin ve kapsamının daha büyük olması beklenebilir. [12]
 • Bir rulonun başında görünür bir kusur olması halinde kusurun derecesini ve sürekliliğini değerlendirmek için rulo ağırlığının %10’nuna kadar işlenmesine izin verilir.
 • Kusurun %10'luk noktada kaybolması halinde ek olarak bobin ağırlığının %5'ine kadar işlenmesine izin verilir. Kusurun devam etmesi halinde işlenen metalle birlikte kalan rulonun tarafımızdan incelenmek üzere ayrılması gerekir.
 • Şekil talepleri önceden işlenmiş rulo kanıtlarını içermelidir. Bu kanıt malzemenin düzeltilmeden veya kesilmeden önce alındığı gibi olacaktır.
 • Rulo dış çap ve iç çap sarmalları ile ilgili talepler dikkate alınmayacaktır.
 • Soğuk haddelenmiş saclar hadde izleri, kıymık, haddelenmiş kabuk, çizgi-oyuk izleri, paklama lekeleri ve dikiş kusurları gibi kusursuzluklar içermemelidir. No.1 yüzeye sahip veya sıcak haddede tavlanmış veya sıcak haddede tavlanmış ve dekape edilmiş kaplamaya sahip yassı ürünlerde, yüzey kusursuzlukları kalınlık veya uzunluk boyutlar için izin verilen varyasyonların dışındaki bir noktaya kadar azaltılmayacak şekilde taşlama yapılmasına izin verilir. [7]
 • Plaka yüzey kusurlarının kaynak yapılarak onarılmasına başka spesifikasyonlar veya satın alma emri gerekliliklerinde yasaklanmadığı sürece izin verilir. Kusur derinliği nominal kalınlığın 1/3'ünü aşmayacaktır ve toplam alan öncesinde müşterinin onayı alınmadığı takdirde plaka yüzey alanının %1'ini aşmayacaktır. Onarım kaynağından sonra, kaynaklanan alan pürüzsüz şekilde taşlanacak ve çevre yüzeyle tekdüze şekilde harmanlanacaktır. [8]

 

 

YÜZEY KOŞULLARI – UZUN ÜRETİM
 • Boru ürünleri kalite ve durum bakımından tekdüze olacak ve standarda uygun bitişe sahip olacaktır. Sevk izleri, düzleştirme izleri, hafif mandrel ve boya izleri, derin olmayan çukurlar ve pullanma deseni gibi yüzey kusurları, kusurların cidar kalınlığı için belirtilen toleranslar içinde çıkarılabilmesi durumunda zararlı veya kusur olarak kabul edilmeyecektir. [9], [10], [11]
DÜZLÜK / KENAR DALGASI
 • YC INOX temin edilen tüm sac/plaka ürününün uluslararası spesifikasyonlarda (ASTM, EN vb.) tanımlanan şekilde düzlük toleransı içinde olacağını garanti etmektedir.
 • Müşteri gereklilikleri yukarıda belirtilen standarttan daha sıkı olduğunda YC INOX yazılı olarak mutabakat sağlanan şekilde ürünü sağlayacaktır.
 • YC INOX mutabık kalınan standarttan veya uluslararası spesifikasyonlardan (ASTM, EN vb.) daha büyük düzlük/kenar dalgası gösteren bir ürün sunarsa veya ürün belirtilen son kullanım için uygun değilse YC INOX düzlük/kenar dalgası taleplerini dikkate alacaktır.
TERMAL KESME KAYNAKLI KUSUR
 • Termal kesme bozulması talepleri dikkate alınmayacaktır.
 • Lazer işlemeden kaynaklı bozulma kesme bölgesi kenarı sıcaklığındaki ani artışın bir sonucudur. Bozulma aynı zamanda kesme bölgesinin hızla katılaşması ile meydana gelir. Ayrıca, bozulma kesme kenarlarında kalan malzemenin hızla katılaşmasına atfedilebilir. Lazer kesme nozülüne su verme sistemi eklenmesi ısıyla indüklenen stresi azaltabilir[14].

 

KAYNAK BÜTÜNLÜĞÜ
 • YC INOX'un bu kaynak hatası talep politikasına göre sorumluluğu, uluslararası spesifikasyonun en son baskısında belirtilen şekilde test edildiğinde kaynak dikiş alanındaki hatalı malzeme ile sınırlıdır.
 • Müşteri prosesi sırasında kaynak dikiş hataları talepleri uygun fabrikasyon uygulamaları, araçlar ve uç kesme koşulu için incelemeye tabidir.
MARKALAMA
 • Müşteri siparişinde aksi belirtilmediği takdirde sevkiyat için markalama yöntemi ve markalama malzemesi YC INOX'un prosedürlerine uygun olacaktır. Kalitesi üzeri kapalı ısıtılmamış bir depoda en az bir yıl süreyle dayanacak şekilde olacaktır. Ürünün korozyon direnci markalamadan bozulmayacaktır. Yassı ürünler için ürünün bir yüzeyi markalanacaktır. Bu, normalde ürünlerin işleme yüzeyi olacaktır ve gerekli standarda göre yalnızca bir yüzey garanti kapsamındadır. Alternatif olarak sarılan, demet haline getirilen veya paketlenen veya yüzeyin taşlandığı veya polisaj yapıldığı ürünler için markalama ambalaja veya buna sağlam bir biçimde yapıştırılmış bir etikete uygulanabilir. [13]
İKİNCİ KALİTE
 • İkincil kalite ürün garantisiz olarak satılır. İkincil kalite ürün satıştan önce kusurlarla sunulacaktır fakat bu üründeki tüm kusurları içermeyebilir.
REFERANSLAR
 • [1] Bölüm 8.2.1 Müşteri iletişimi, ISO 9001, Kalite yönetim sistemleri – Gereklilikler
 • [2] Bölüm 1. Kapsam, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon ve ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik BORULAR Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [3] Bölüm 24. Ret, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [4] Bölüm 30. Ret, ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik Borular Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [5] Bölüm 13. Ret, ASTM A554 Kaynaklı Paslanmaz Çelik Mekanik Borular için Standart Spesifikasyon
 • [6] Bölüm 23. Ret, ASTM A480/A480M Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [7] Bölüm 10. İşçilik, Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [8] Bölüm 21. Kaynakla Plaka Onarımı, Düz Haddelenmiş Paslanmaz ve Isıya Dirençli Çelik Plaka, Sac ve Şerit Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [9] Bölüm 28.13, ASTM A999/A999M, Alaşım ve Paslanmaz Çelik Boru Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [10] Bölüm 33.1.13. ASTM A1016/A1016M, Ferritik Alaşım Çeliği, Ostenitli Alaşım Çeliği ve Paslanmaz Çelik Borular Genel Gereklilikleri için Standart Spesifikasyon
 • [11] Bölüm 11. İşçilik, Kaplama ve Görünüş, ASTM A554 Kaynaklı Paslanmaz Çelik Mekanik Borular için Standart Spesifikasyon
 • [12] Bölüm 6.6. Yüzey kalitesi, EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden sac/plaka ve şerit için teknik teslimat koşulları
 • [13] Bölüm 8. İşaretleme, EN 10088-2 Paslanmaz çelikler - Bölüm 2: Genel amaçlı korozyona dirençli çeliklerden sac/plaka ve şerit için teknik teslimat koşulları
 • [14] Lazer kesimin güçlükleri: Bazı genel engellerin üstesinden gelinmesi — THEFABRICATORR AĞUSTOS 1998, 13 MART 2002, JIM WOLLENBERGER
 • Versiyon: 2019-1

TEKNOLOJİ DEĞİŞİMİ VE PAYLAŞIMI

EN İYİ KALİTE
EN İYİ MÜŞTERİ